Confidentiality and disclaimer

Privacy, confidentiality and disclaimer

Please be informed, that we have a legal duty to ensure compliance with the requirements of data protection, so all the personal data we collect from you are therefore carefully processed and secured by us according to our Privacy Policy.

Information, communication, any opinions, and/or conclusions contained in this e-mail or its attachments are intended for the addressee only, concerns the specific situation and may be confidential and/or legally privileged. Any disclosure, reproduction, distribution, or other use of this e-mail or any attachments by an individual or entity other than the intended addressee is illegal and strictly prohibited.

If you have received this message in error, please notify the sender and delete this e-mail and any attachments immediately without distributing or retaining copies thereof or disclosing its content to any person.

 

Privatumas, konfidencialumas ir atsakomybės ribojimas

Informuojame, kad turime teisinę pareigą užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, todėl visus Jūsų asmens duomenis kruopščiai tvarkome ir saugome vadovaudamiesi mūsų Privatumo politika.

Bet kokia šiame elektroniniame laiške ar jo prieduose pateikta informacija, susirašinėjimai, nuomonės ir/ar išvados yra skirti tik šio laiško adresatui, susiję su konkrečia situacija bei gali būti konfidencialūs ir/ar kitaip teisiškai saugomi. Jeigu nesate numatytasis šio laiško gavėjas, bet koks šio laiško ir jo priedų turinio atskleidimas, kopijavimas, platinimas ar naudojimas yra neteisėtas ir griežtai draudžiamas.

Jei per klaidą gavote šį laišką, prašome nedelsiant informuoti apie tai siuntėją ir ištrinti šį laišką su visais priedais iš savo sistemos, neplatinti ir nepasilikti jokių šio laiško ar jo priedų kopijų ir neatskleisti šio laiško turinio kitiems asmenims.