PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!

Didžiuojamės galėdami dirbti su įspūdingais projektais naujai statomuose ar renovuojamuose mūsų klientų laivuose. Prisidedame ir prie istorijos, ir prie įsimintinos patirties kūrimo, užtikrindami savo tiesioginių klientų ir jų keleivių pasitenkinimą. Nesvarbu, ar tai didžiulis ir prabangus kruizinis laivas, ar nedidelis laivas-žemkasė, mūsų tikslas išlieka tas pats – užtikrinti, kad mūsų klientai būtų patenkinti rezultatais ir jais didžiuotųsi. Mes didžiuojamės savo darbuotojais, o mūsų darbuotojai didžiuojasi būdami „Aros Marine“ komandos dalimi. Mums kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pareigų, yra reikšmingas, nes prisideda prie „Laivo, kuriuo didžiuojatės“ kūrimo. Prisijunkite prie mūsų! "

Become a part of Aros Marine

One of the professional skill development programs that we at Aros Marine house
is a project on "Apprenticeship and Skill Development in Workplace."

UAB Aros Marine įgyvendina projektą pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

UAB Aros Marine įgyvendina projektą pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto pavadinimas: Pameistrystė darbo vietoje

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-827-04-0060.

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir projekto partnerių darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 484 projekto partnerių darbuotojai. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės   švietimas   ir   žmogiškųjų   išteklių   potencialo   didinimas“   09.4.3-ESFA-K-827  priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

We grow together with our employees as we share our success stories. We hope that one day we’ll share your story too.

SUCCESS STORIES

GET IN TOUCH

Dovilė Gakienė
HR Business Partner
Rūta Ramanauskė
Head of HR Management Division (Production)

You are already a part of Aros Marine family? Write an anonymous comment about your experience in our company.